sasildisim Latviju
koncerta afisa
karjeras dienas 2

Ieskats eksakto profesiju pasaulē

2018. gada 31.oktobrī Carnikavas pamatskolā 96 6.-9.klašu skolēni piedalījās karjeras atbalsta attīstības pasākumā “Ieskats eksakto profesiju pasaulē 1.daļa". Pasākums notika projekta Nr. 8.3.5.0/16/I/001 „Karjeras atbalsts izglītojamiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros ar minētā projekta finansiālu atbalstu. Pasākuma mērķis bija iepazīstināt skolēnus ar IT jomas profesijām, arhitekta un būvinženiera profesijām, uguns un civilās drošības eksperta/instruktora profesiju, dīdžeja un producenta profesijām, grāmatveža profesijām. Skolēni uzzināja kādas zināšanas, prasmes, rakstura īpašības nepieciešamas, lai varētu veiksmīgi strādāt šajās profesijās. Skolēni ieguva zināšanas ne tikai par augstāk minētām profesijām, bet arī savai dzīvei visnotaļ noderīgas zināšanas. Piemēram, uguns un civilās drošības eksperts skolēniem parādīja ugunsgrēku (video) un pastāstīja par cilvēku (bērnu un pieaugušo) pareizo un nepareizo rīcību tajā, pievēršot skolēnu uzmanību tam, kā mēs paši varam sevi aizsargāt. Arī dīdžejs skolēnu uzmanību vērsa uz praktiskām lietām par tehnikas pareizu izvietošanu, skaņas skaļuma izvēli, atbalsi, gaismām un citiem faktoriem, kas var ietekmēt pasākuma apskaņošanu un apgaismošanu, to saikni ar fiziku. Pasākuma noslēgumā skolēni piedalījās interaktīvā nodarbībā, kur kopā ar atraktīvajiem Laboratorium puišiem veica dažādus eksperimentus un tos sasaistīja ar dažādām profesijām, kas balstītas uz fizikas jomu.


Paldies par interesanto pasākumu Carnikavas novada domes grāmatvedēm Anitai Snigirevai un Dacei Pundiņai, arhitektam Mārtiņam Strazdam, Accenture Latvija IT speciālistei Ievai Graudiņai, uguns un civilās drošības ekspertam Paulim Tretjakovam, dīdžejam Jānim Kozlovskim, Laboratorium komandai.

Pasākuma laikā darbojās viktorīna, kur visprecīzāko atbilžu iesniedzēji ieguva tiesības nākamajā dienā piedalīties ekskursijā uz Eimuru sūkņu staciju un jauno jūrtaku. Ekskursiju nodrošināja PA Carnikavas Komunālserviss pārstāvis Edgars Sliede. Paldies viņam.

lacplesa kauss 2018

Labo darbu nedēļas noslēgums bildēs

labie darbi
cleanr 2018
martindienas tirgus 2018
KAA
labo darbu nedela

brivlaiks rudens 2018

 

Rudens brīvlaikā apmeklētājus gaidīsim līdz plkst. 14:00.

 

Skolas administrācija

Aicinām uz Projekta “Prāta un sirds laboratorija” noslēdzošo aktivitāti Carnikavas pamatskolā

Laikā no jūlija līdz pat oktobrim Carnikavā tika īstenots pašvaldības projekts "Prāta un sirds laboratorija", kura mērķis, pašvaldībām sadarbībā ar nevalstiskajām organizācijām veidot ģimenēm draudzīgu vidi, veicināt sabiedrības līdzdalību un sekmēt pozitīvas attieksmes veidošanos.

Projekta mērķis ir apzināti uzrunāt vietējās ģimenes, akcentējot uzmanību daudzbērnu ģimenēm un piedāvāt izmēģināt pēc iespējas dažādas izzinošas, attīstošas aktivitātes bez dalības maksas. Ir notikuši dažādi izzinoši un piedzīvojumu pārgājieni, aktivitātes brīvā dabā, nometnes. Projekta ietvaros iegādāts arī spēļu inventārs. Pienākusi kārta Projekta noslēguma pasākumam, kas plānots kā ģimeņu godināšanas pasākums.

Aicinām Carnikavas novada aktīvās un kuplās ģimenes šī gada 9.novembrī plkst. 18.00 – 21.00 piedalīties “Spēļu pēcpusdienas” pasākumā, kas norisināsies Carnikavas pamatskolas aktu zālē.

Pasākumā laikā būs iespēja izmēģināt dažādās projekta ietvaros iegādātās spēles, piedalīties kopīgās ģimenes aktivitātēs. Pasākuma noslēgumā ar piemiņas balvām tiks cildinātas aktīvākās ģimenes.

!! Lūgums pieteikt savu dalību pasākumā līdz 6.11.2018. Pieteikšanās sūtot uz e-pastu šādu informāciju: “Uzvārds, dalībnieku skaits, dalībnieku vecums”.

Finansējumu aktivitātei Carnikavas novada pašvaldība ieguva Valsts Reģionālās attīstības aģentūras izsludinātajā “Ģimeņu atbalsta projektu konkursā pašvaldībām sadarbībā ar nevalstiskajām organizācijām”, kurā tika atbalstīts Carnikavas novada domes iesniegtais projekts “Prāta un sirds laboratorija”.
labo darbu nedēļa 2018

Labirints pie Carnikavas pamatskolas

Labirints

Lai popularizētu tautas sporta aktivitātes, popularizētu aktīvu un veselīgu brīvā laika pavadīšanu visai ģimenei Carnikavas novadā projekta „Prāta un sirds laboratorija” ietvaros pie Carnikavas pamatskolas ir izveidots orientēšanās labirints ar 9 kontrolpunktiem.

Projekta ietvaros tika iegādāts aprīkojumu orientēšanās takas un pārvietojama labirinta izveidei, lai varētu organizēt plašai publikai pieejamas orientēšanās sacensības, nodrošinot orientēšanās sporta veida ilgtspējīgu attīstību Carnikavas novadā. kā arī organizēt plašai publikai pieejamas skriešanas un slēpošanas sacensības. Iegādātais inventārs ir nodots Carnikavas pamatskolas brīva laika telpas “Prāta un sirds laboratorija” pasākumu organizēšanai.

Lai varētu izskriet Labirintu-kartes saņemamas pie skolas dežurantēm, sporta skolotājas Birutas Reides un skolotāja Edgara Indrāna.

Pasākums finansēts no Latvijas valsts budžeta finansētās mērķprogrammas „Ģimeņu atbalsta projektu konkurss pašvaldībām sadarbībā ar NVO” projekta „ Prāta un sirds laboratorija” ietvaros.

Pasākumu organizēja: Orientēšanās klubs „Kāpa”

Skolotāju diena 2018
skolas autobuss
Sporta diena 2018 
Mikeldiena 2018
dzejas dienas 2018
vecaku sapulce
03.09.2018