mazpulks
skolam 1
21.04
Skils bann 980x200-09.04
oh my gifts
Lieldienas - Copy
UZMANĪBU!
 
NO 20.MARTA MAINĀS
 
LEGO ROBOTIKAS PULCIŅA
 
NORISES DIENAS UN LAIKI


Carnikavas pamatskolā tiek īstenots ESF projekts “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai”

Uzsākot jauno mācību gadu Carnikavas pamatskolā tika uzsākts īstenot projektu, kura ietvaros tiks finansētas aktivitātes, kas sniedz atbalstu skolēniem mācībās, ņemot vērā viņu intereses, spējas, talantus, arī grūtības un individuālu nodarbību nepieciešamību. Lielākā finansējuma daļa tiek atvēlēta mūsdienās augstu vērtētajai STEM jomai (matemātika, dabaszinātnes, tehnoloģijas), pievēršot īpašu uzmanību praktiskai pieejai un skolēnu intereses veicināšanai.

salsziema-602x358 Ministru kabineta noteikumi paredz, ka izglītības iestādi neapmeklē bērni vecumā līdz 12 gadiem,   ja gaisa temperatūra ir zemāka par -20 grādiem un bērni vecumā no 13 gadiem, ja gaisa   temperatūra ir zemāka par -25 grādiem. 

 Lēmumu par bērna došanos uz skolu vai palikšanu mājās pieņem vecāki, un vēlams ik rītu   izvērtēt apstākļus, pirms pieņemt lēmumu, ņemot vērā gan gaisa temperatūru, gan to, cik ilgs   laiks skolēnam jāpavada ārpus telpām ceļā uz skolu. 

a
jjCarnikavas pamatskola aicina pievienoties kolektīvam erudītu latviešu valodas skolotāju 5.-9. klasēm uz 0,6 slodzi (18 kontaktstundas nedēļā) un profesionālu, uz sadarbību ar bērnu vērstu, psihologu (0,5 slodze). Piedāvājam darbu skolā ar perspektīvi, kā arī konkurētspējīgu atalgojumu. Pieteikumu un CV līdz 09.02.2018. sūtīt uz e-pastu .

Ievēlēts jauns skolēnu  pašpārvaldes vadītājs!

skolas pašpārvaldes vēlēšannas 2-1

semestrs Izmaiņas stundu sarakstā un pagarinātās dienas grupās !!

 Izmaiņas skatīt seit !

Auto300x200 Izmaiņas skolas autobusu kustībā no   2018.gada 15.janvāra!

 Izmaiņas skatīt šeit.

Lai ziņkārības, uzņēmības un zināšanām pilns Jaunais gads! 

 

 

 

Auto300x200Šodien, 22. decembrī, skolas autobuss  ceļā dosies plkst. 12.00 un plkst. 12.45.

"Esi redzams!" 

6. un 13. decembrī pie mums skolā viesojās Carnikavas bāriņtiesas pārstāve Jeļena Prišpetjeva, kas ar 1.-2. klases skolniekiem izrunāja gājēju pārvietošanos un atstarotāju nepieciešamību ceļā uz vai no skolas diennakts tumšajā laikā.

Cienījamie vecāki, atcerieties, ka izkāpjot no automašīnas, arī Jūs esat gājēji!

Sāksim paši ar sevi - "Esi REDZAMS!"

  

Carnikavas pamatskolai lieliski rezultāti starpnovadu vizuālās mākslas olimpiādē 1.-4. klasēm!