VESELĪBAS NEDĒĻA MŪSU SKOLĀ

Eiropas Sociālā fonda projekta Nr. 9.2.4.2/16/I/046 "Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei Carnikavas novadā" ietvaros mūsu skolā notiks Veselības nedēļa!

Vingrosim, dejosim, dalīsimies pieredzē, izglītosimies un mācīsimies! 

Aicinām Jūs visus piedalīties sarunā ar endokrinologu Ligitu Arnicāni 30. novembrī plkst. 18.00 skolas aktu zālē par veselīgu uzturu ģimenē! 

Apsveiksim Latviju dzimšanas dienā!

​Projekts ir Latvijas sakaru nozares veltījums Latvijas simtgadei, ar
mērķi veicināt skolēnu interesi par inženierzinātnēm (bērniem
mācot Morzes kodu interesantā veidā - mūzikas skaņās.)​
 

Carnikavas pamatskola piedalās Eiropas Sociālā fonda projektā Nr. 9.2.4.2/16/I/046 "Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei Carnikavas novadā"

 

 

Carnikavas pamatskolā tiek īstenots ESF projekts “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai”


2017.gada 25. jūlijā tika parakstīts sadarbības līgums starp Valsts izglītības satura centru un Carnikavas pašvaldību par projekta “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” īstenošanu Carnikavas novadā.
Uzsākot jauno mācību gadu Carnikavas pamatskolā ir uzsākts īstenot projektu, kura ietvaros tiks finansētas aktivitātes, kas sniedz atbalstu skolēniem mācībās, ņemot vērā viņu intereses, spējas, talantus, arī grūtības un individuālu nodarbību nepieciešamību. Lielākā finansējuma daļa tiks atvēlēta mūsdienās augstu vērtētajai STEM jomai (matemātika, dabaszinātnes, tehnoloģijas), pievēršot īpašu uzmanību praktiskai pieejai un skolēnu intereses veicināšanai.