uznemsana

Iesniegumus pieņem darbvedībā katru darba dienu no plkst. 8.30 līdz plkst. 14.00.

Ar drošu elektronisko parakstu parakstītu iesniegumu var nosūtīt elektroniski uz e-pasta adresi

Iesniegums PDF formātā