Eko skolas pulciņš ciemojas Valdemārpils vidusskolā! 

 

Valdemārpils ekopadomes organizētajā konkusrā 
“Melniem dūmiem sakām NĒ, ar riteni ir jārullē!” piedalījāmies arī mēs! 

 

no 13 Latvijas Ekoskolām konkursā startēja 18 komandas, 18 stacijās tika izpildīti dažādi uzdevumi, kas aptvēra tēmas par transporta ietekmi, videi draudzīgi transporta līdzekļi, transporta veidi, to vēsture, satiksmes drošība, pirmā palīdzība, lēnā braukšana, dažādas komandas sadarbības aktivitātes.