IMG-20190326-WA0003

26. martā skolā norisinājās vecāku diena, kad vecākiem vienkopus ir sastopami visi priekšmetu skolotāji. Pozitīva, uz savstarpējo cieņu balstīta skolas un ģimenes sadarbība ir viens no būtiskākajiem priekšnosacījumiem skolēna personības attīstībā. Skolēna izglītošanas procesā viens no nozīmīgākajiem faktoriem ir skolēna vecāki. Tieši vecāki ir tie, kas veicina bērna interesi par mācībām un dažādiem pasākumiem skolā, vecāki, kas ir motivēti sadarboties ar sava bērna klases audzinātāju, mācību priekšmetu skolotājiem un skolas administrāciju, aktīvi iesaistoties bērna izglītošanas un audzināšanas procesā. Kopumā šogad ar pedagogiem tikās 160 vecāki. 

Vecāku dienu noslēdzot, skolā notika lekcija par bērnu disciplinēšanu. Šī tēma parasti ir bijusi strīdus objekts daudzām paaudzēm un laikmetiem. Lai rastu skaidrojumus pašiem sev, mēs kopā ar biedrību “Nākotnes iela” aicinājām uz sarunu “RigaBrain” īpašnieku un ergoterapeitu Pēteri Urtānu par audzināšanas ietekmi uz bērnu smadzeņu attīstību, viņš šo jautājumu pēta no smadzeņu darbības viedokļa, uzskatot, ka bērnu smadzenēm jāļauj attīstīties pēc to maksimālās kapacitātes. Lektors uzsvēra, ka tad, kad bērna uzvedība nav pieņemama, tad visvairāk viņam ir nepieciešama emocionālā sasaiste ar vecākiem. Protams, ir daudz vieglāk atrisināt situācijas bērna vietā, bet daudz vērtīgāk ir iemācīt viņam kā to darīt pašam. Ikvienam bērnam nepieciešamas drošas un konsekventas robežas, jāļauj bērnam piedzīvot pašam un kļūdīties pašam, mūsu kā pieaugušo svarīgākais uzdevums ir neradīt pazemojošus apstākļus. Mūsu bērni ir mūsu saknes un spārni vienlaicīgi, tāpēc audzināsim savos bērnos pazemību, empātiju, optimismu, piedošanu, pateicību un līdzjūtību!