Apsveiksim Latviju dzimšanas dienā!

​Projekts ir Latvijas sakaru nozares veltījums Latvijas simtgadei, ar
mērķi veicināt skolēnu interesi par inženierzinātnēm (bērniem
mācot Morzes kodu interesantā veidā - mūzikas skaņās.)​
 

Carnikavas pamatskola piedalās Eiropas Sociālā fonda projektā Nr. 9.2.4.2/16/I/046 "Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei Carnikavas novadā"

 

 

Carnikavas pamatskolā tiek īstenots ESF projekts “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai”


2017.gada 25. jūlijā tika parakstīts sadarbības līgums starp Valsts izglītības satura centru un Carnikavas pašvaldību par projekta “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” īstenošanu Carnikavas novadā.
Uzsākot jauno mācību gadu Carnikavas pamatskolā ir uzsākts īstenot projektu, kura ietvaros tiks finansētas aktivitātes, kas sniedz atbalstu skolēniem mācībās, ņemot vērā viņu intereses, spējas, talantus, arī grūtības un individuālu nodarbību nepieciešamību. Lielākā finansējuma daļa tiks atvēlēta mūsdienās augstu vērtētajai STEM jomai (matemātika, dabaszinātnes, tehnoloģijas), pievēršot īpašu uzmanību praktiskai pieejai un skolēnu intereses veicināšanai.

Paldies skolotājiem, paldies skolniekiem un paldies vecākiem! 

Sveicam visus mūsu skolotājus šajā mums tik nozīmīgajā dienā!

   
UZMANĪBU!
 
ŠONEDĒĻ
NENOTIKS
 
 LEGO ROBOTIKAS PULCIŅA NODARBĪBAS
Tiekamies!
   UZMANĪBU!    
 
 
LEGO ROBOTIKAS PULCIŅA
 
  GRUPU SADALĪJUMS
 
2017./18. M. G. SEPTEMBRĪ
 
 
Otrdien, 19.09.

Otrdien, 26.09.

14.00-14.45        1.klases 1.grupa

14.00-14.45             1.klases 2.grupa

14.45-15.30        1.kl.3.gr., 2.kl.1.grupa

14.45-15.30             2.klases 2.grupa

Trešdien, 20.09.

Trešdien, 27.09.

13.15-14.00         3.klases 1.grupa

13.15-14.00             3.klases 2.grupa

14.00-14.45         3.klases 3.grupa

14.00-14.45             4.klases 3.grupa

Ceturtdien, 21.09.

Ceturtdien, 28.09.

14.00-15.30         5. - 9. klase

14.00-15.30             5. - 9. klase

Piektdien, 22.septembrī

 

14.00-14.45         4.klase 1.grupa

14.45-15.30         4.klase 2.grupa

 
 

Kad zvana ātrajai palīdzībai, kas ir pirmā lieta, kas jāsaka, kāpēc?

IMG 20170912 102253Turpinot drošības nedēļu mūsu skolā viesojas Carnikavas pašvaldības policijas priekšnieks Imants Pastors.

16.-17. Augustā, 4 Carnikavas pamatskolas pedagogiem bija iespēja pabūt un pilnveidot sevi “Brīvprātīgā skolu tīkla vasaras universitātē” Līgatnes novada, Ratniekos.  Divu dienu garumā darbojāmies dažādās domnīcās, dalījāmies savā pieredzē ar citiem kolēģiem par to kas šobrīd aktuālas izglītības jomā – kompetenču ieviešana izglītības procesā.
4.a klase šodien apciemoja un mērīja dižkokus Carnikavas parkā! 

Uzmanību! 

Izmaiņas sporta, klasisko un netradicionālo deju nodarbību laikā!