Paldies skolotājiem, paldies skolniekiem un paldies vecākiem! 

Sveicam visus mūsu skolotājus šajā mums tik nozīmīgajā dienā!