BeFunky-collage
Radošās darbnīcas
skolas ielugums
MO plakats
Vakances fb IC 1
Neriskē
ES diena
Balta galdauta svetki
03.05
Izaugsmes balva
miglans kozlovskis
Topošiepirmklasnieki 2
mazpulks
skolam 1
21.04
Skils bann 980x200-09.04
oh my gifts
Lieldienas - Copy
UZMANĪBU!
 
NO 20.MARTA MAINĀS
 
LEGO ROBOTIKAS PULCIŅA
 
NORISES DIENAS UN LAIKI


Carnikavas pamatskolā tiek īstenots ESF projekts “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai”

Uzsākot jauno mācību gadu Carnikavas pamatskolā tika uzsākts īstenot projektu, kura ietvaros tiks finansētas aktivitātes, kas sniedz atbalstu skolēniem mācībās, ņemot vērā viņu intereses, spējas, talantus, arī grūtības un individuālu nodarbību nepieciešamību. Lielākā finansējuma daļa tiek atvēlēta mūsdienās augstu vērtētajai STEM jomai (matemātika, dabaszinātnes, tehnoloģijas), pievēršot īpašu uzmanību praktiskai pieejai un skolēnu intereses veicināšanai.

salsziema-602x358 Ministru kabineta noteikumi paredz, ka izglītības iestādi neapmeklē bērni vecumā līdz 12 gadiem,   ja gaisa temperatūra ir zemāka par -20 grādiem un bērni vecumā no 13 gadiem, ja gaisa   temperatūra ir zemāka par -25 grādiem. 

 Lēmumu par bērna došanos uz skolu vai palikšanu mājās pieņem vecāki, un vēlams ik rītu   izvērtēt apstākļus, pirms pieņemt lēmumu, ņemot vērā gan gaisa temperatūru, gan to, cik ilgs   laiks skolēnam jāpavada ārpus telpām ceļā uz skolu.