liecibu diena
BeFunky-collage
Radošās darbnīcas
skolas ielugums
MO plakats
Vakances fb IC 1
Neriskē
ES diena
Balta galdauta svetki
03.05
Izaugsmes balva
miglans kozlovskis
Topošiepirmklasnieki 2
mazpulks
skolam 1
21.04
Skils bann 980x200-09.04
oh my gifts
Lieldienas - Copy
UZMANĪBU!
 
NO 20.MARTA MAINĀS
 
LEGO ROBOTIKAS PULCIŅA
 
NORISES DIENAS UN LAIKI


Carnikavas pamatskolā tiek īstenots ESF projekts “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai”

Uzsākot jauno mācību gadu Carnikavas pamatskolā tika uzsākts īstenot projektu, kura ietvaros tiks finansētas aktivitātes, kas sniedz atbalstu skolēniem mācībās, ņemot vērā viņu intereses, spējas, talantus, arī grūtības un individuālu nodarbību nepieciešamību. Lielākā finansējuma daļa tiek atvēlēta mūsdienās augstu vērtētajai STEM jomai (matemātika, dabaszinātnes, tehnoloģijas), pievēršot īpašu uzmanību praktiskai pieejai un skolēnu intereses veicināšanai.