1007 kopbilde
Zivsaimniecības popularizēšana skolās

Carnikavas pamatskolas 5.–9. klašu skolēni 21. septembrī iesaistījās pasākumā ”Zivsaimniecības tradīciju saglabāšana mūsdienās, ar domu par nākamajām paaudzēm”, kuru rīkoja SIA “Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs” konsultants Carnikavas novadā Jānis Kravalis.

 
 


Skolēniem un pedagogiem bija iespēja apmeklēt Salacgrīvas novadā ar zivsaimniecību saistītos uzņēmumus.

Ekskursijas dalībnieki devās uz zivju pārstrādes uzņēmumu AS “Brīvais vilnis”, kur iepazinās ar  zivju pārstrādes procesu, ar konservu ražošanas tehnoloģijām un piedalījās uzņēmuma produkcijas degustācijā.

Kuivižu ostā, ciemojoties pie piekrastes zvejnieka Andra Skujas, apskatīja laivu piestātni un zvejas rīkus, izbrauca ar zvejas laivu jūrā, kā arī uzzināja daudz jauna par piekrastes zvejniecību un  zivju realizācijas iespējām.

Zvejnieku saimniecībā “Kurķis” skolēniem bija iespēja salīdzināt nēģu zvejas procesu Carnikavā un Salacgrīvā, apskatīt nēģu tačus, uzzināt par zvejas tradīcijām, kuras saglabājušās un tiek izmantotas arī mūsdienās.

 

edam-atbildigi