Ekoskolu vasaras forums 2017

Šī gada vasaras Ekoskolu forums notika Kokneses internātpamatskolā no 8. līdz 10. augustam. Pasākumā pulcējās 98 pedagogi no dažādām izglītības iestādēm Latvijā, lai apspriestu aktuālos vides izglītības jautājumus, dalītos pieredzē un iegūtu zināšanas par aktuālām vides problēmām, paaugstinātu pedagoga kvalifikāciju lekcijās un praktiskās nodarbībās.