Interešu izglītība mūsu skolā 

 

Tautas deju pulciņš 1.-9. klase - sk. J. Precinieks

Sporta, sarīkojumu un netradicionālo deju pulciņš 1.-9. klase - sk. V. Jurēvics 

Koris 1. - 9. klase - sk. A. Jankausks 

Vokālās mūzikas ansamblis 1.-5. klase - sk. E. Odziņa 

Rokdarbu un vizuālās mākslas pulciņš "Dari pats" - 1.-4. klase - sk. I. Kudiņa 

Tekstila un vizuālās mākslas pulciņš 5.-9. klase - sk. I. Rītiņa 

Teātra pulciņš 1.-4. klase - sk. L. Dombrovska

Lego robotikas pulciņš 5.-9. klase - sk. G. Strode

Sacensību programmēšana 7.-9. klase - sk. G. Strode

Programmēšana bez datoriem 1.-4. klase - sk. G. Strode

Uzņēmējdarbības pamati 8.-9. klase - sk. G. Strode 

WEB programmēšanas pulciņš 7.-9. klase - sk. K. Elsiņš 

Matemātikas pulciņš "Cietais rieksts" 1.-9. klase - sk. K. Metsalu - Smotrova 

Šaha pulciņš 1.-9. klase - sk. A. Bērziņš 

Loka šaušanas pulciņš - sk. J. Grabovskis 

Eko skolas pulciņš - sk. Z. Muceniece

Angļu valodas pulciņš - sk. S. Babrovska 

Spāņu valodas pulciņš - sk. A. Deģe - Groskopa 

Vācu valodas pulciņš - sk. R. Paeglīte 

 

CARNIKAVAS PAMATSKOLASINTEREŠU IZGLĪTĪBAS PULCIŅU

NODARBĪBU GRAFIKS2017./18. MĀC. G. 1. SEMESTRIM
 
Pulciņa nosaukums

Vadītājs

Dalībnieki

Norises laiks

Norises vieta

 

Tautas deju kolektīvs

 

Jānis Precinieks

 

1.- 9. kl.

 Pirmdien       16.30 - 19.30

Ceturtdien      15.30 - 18.30

 

Tautas nams ,,Ozolaine”

Sporta, klasiskās un netradicionālās dejas

Voldemārs Jurēvics

1.-9.kl.

Pirmdien          18.00-19.30

Piektdien         18.00-18.45             

 

Aktu zāle

 

Koris

 

Artūrs Jankausks

 

1.- 9. kl.

Trešdien          14.00-14.45

Ceturtdien       13.15-14.00 

 

12. kab.

 

Vokālās mūzikas pulciņš

 

Eva Odziņa

 

1.- 5. kl.

Otrdien            8.00-8.45

Ceturtdien       8.00-8.45

 

10. kab.

Teātra pulciņš

Lidija Dombrovska

1.- 5. kl.

Otrdien           13.15-14.00

Trešdien         13.15-14.00

7. kab.

Rokdarbu un vizuālās mākslas pulciņš ,,Darini pats”

 

Ieva Kudiņa

 

1.- 4. kl.

Trešdien          13.15-14.00 (1.,2.kl.)

                        14.00-14.45 (3.,4.kl.)           

Ceturtdien       13.15-14.00 (1.,2.kl.)

                        14.00-14.45 (3.,4.kl.)

 

16. kab.

 

Tekstila un vizuālās mākslas pulciņš

 

Ineta Rītiņa

 

5.- 9.kl.

Pirmdien         14.00-15.35

Otrdien           14.00-15.35

Piektdien        14.00-15.00

 

2. kab.

 

Matemātikas pulciņš

 

 

Kati Metsalu Smotrova

 

1.- 9.kl.

Trešdien         12.30-13.15 (1.kl.)

                       13.15-14.00 (2.-4.kl.)

                       14.00-14.45 (5.-9.kl.)

Piektdien        13.15-15.30 (4.-9.kl.)

 

27.kab.

 

Šaha pulciņš

 

Atis Bērziņš

 

1.- 9.kl.

Piektdien        12.15 – 13.00 (1.kl.)

                       13.00 - 15.15 (2.-9.kl.)

 

19. kab.

 

Lego robotikas pulciņš

 

 Gunta Strode

 

1.-9.kl.

 

 

Otrdien      14.00-14.45(1.klases 1.grupa)

                  14.45-15.30 (2.klases 1.grupa)

Trešdien    13.15-14.00 (1.klases 2.grupa)

                  14.00-14.45 (3.klases1.grupa)

Ceturtdien 14.00-14.45 (2.kl.,3.gr.,3.kl.2.gr.)

                  14.45-15.30 (5.-9.klase)

Piektdien   14.00-14.45 (4.klases 1.grupa)

                  14.45-15.30 (4.klases.2.grupa)

 

26. kab.

Loka šaušanas pulciņš

Jānis Grabovskis

1.- 9.kl.

Trešdien        13.00-15.15

                    

Stadiona tenisa kortos

(ziemas periodā aktu zālē)

Angļu valodas pulciņš

Sintija Babrovska

1.-2.kl.

Otrdien          13.15-14.00 (1.kl.)

Trešdien        13.15-14.00 (2.kl.)

8.kab.

Spāņu valodas pulciņs

Agnese Deģe Groskopa

4.-9.kl.

Trešdien        14.00-14.45

14.kab.

 

Vācu valodas pulciņš

 

Rita Paeglīte

 

2.-6.kl.

Otrdien          13.15-14.00

Ceturtdien      14.00-14.45   

 

23. kab.

Eko skola

Zaiga Muceniece

1.-9.kl.

Ceturtdien      14.00- 16.15

22. kab.

Jaunsargu pulciņš

Gunārs Strazdiņš

4.-9.kl.

Pirmdien        14.30-16.00

25. kab.