Adrese: Nākotnes ielā 1, Carnikava, Carnikavas novads, LV-2163
Tālr. 67993613, tālr./fakss 67993797,E-pasts: 

Skolas dežurants: 27860619

Direktore Aija Patkovska
Tālrunis 28660408;
E-pasts: 

Direktores vietniece izglītības jomā Eva Odziņa
Tālrunis 26438896;
E-pasts:  

Direktores vietniece audzināšanas darbā Simona Čaupala
Tālrunis: 28636429;
E-pasts: 

Direktores vietniece ārpusstundu darbā Ilze Vāciete
E-pasts: 

Direktores vietnieks saimniecības jautājumos Valdis Pomaskovs
Tālrunis: 22012633;
E-pasts:

Nākotnes iela 1, Carnikavas novads