Adrese: Nākotnes ielā 1, Carnikava, Carnikavas novads, LV-2163
Tālr. 67993613, tālr./fakss 67993797,E-pasts: 

Skolas dežurants: 27860619

Direktora pienākumu izpildītājs Aija Patkovska
Tālrunis 28660408;
E-pasts: 

Direktora vietniece izglītības jautājumos Eva Odziņa
Tālrunis 26438896;
E-pasts: 
 

Direktora vietnieks saimniecības jautājumos Valdis Pomaskovs
Tālrunis: 22012633;
E-pasts: 

Direktora vietniece audzināšanas un ārpus stundu darbā Simona Čaupala
Tālrunis: 28636429;
E-pasts: 

Ir iespējas tikties ar skolas administrāciju - iepriekš telefoniski sazinoties.

Nākotnes iela 1, Carnikavas novads