Stundu un starpbrīžu laiki 
2017./2018. mācību gadam 
 
0. stunda 8.05-8.45
1. stunda 8.50-9.30
2. stunda 9.40-10.20
3. stunda 10.30-11.10
4. stunda 11.30-12.10
5. stunda 12.25-13.05
6. stunda 13.20-14.00
7. stunda 14.05-14.45
8. stunda 14.50-15.30

 

Stundu saraksts 1. - 4. klasei 2017./2018. mācību gadam 

Stundu saraksts 5. - 9. klasei 2017./2018. mācību gadam 

 

Carnikavas pamatskolas pedagogu individuālo konsultāciju laiki

2017./2018.m.g. 

Nr. Pedagogs PIRMDIENA OTRDIENA TREŠDIENA CETURTDIENA PIEKTDIENA
1. Dz.Kosīte – sākumskola                                5.stunda
2. L.Dombrovska – sākumskola                       6.stunda (4.a) 7.stunda (5.h)
3. S.Babrovska – sākumskola                          6.stunda 6.,7.stundas
4. I.Kudiņa – sākumskola                                6., 7.stundas
5. E.Odziņa – sākumskola                               0.stunda 7.stunda
6. Ž.Baiža- sākumskola                                  6.stunda
7. A.Patkovska - sākumskola, latviešu val., literatūra                                7.stunda 7.stunda
(5.e, 6.b) (4.b)
8. I.Jurka – sākumskola                                   5.stunda
9. M.Sīmane sākumskola                             6.stunda 6.stunda
10. R.Pomaskova  -sākumskola                         0.stunda
11. S.Čevers – vēsture                                        7.stunda
12. Z.Muceniece- ķīmija, bioloģija                    7.stunda
13. P.Rumpe – fizika                                          7.stunda
14. Z.Freimute – dabaszinības, ģeogrāfija       7.stunda 6.stunda
15. Ž.Kovaļevska – matemātika                         7.,8.stunda
16. D.Kokoreviča – sākumskola                        7.stunda 7.stunda
17. I.Mārdega – informātika                             7.stunda
18. I.Kalniņa – sociālās zinības                        7.stunda
19. V.Pētersone – latviešu val., literatūra          7.stunda (6.,7.kl.) 7.,8.stundas  (8.,9.kl.)
20. R.Paeglīte – vācu valoda                            7.stunda
21. B.Reide – sports                                           0.stunda
22. K.Odziņš – sports                                         7.stunda
23.  G.Strode – matemātika                              6.stunda 6.stunda
24. A.Kalniņa – sākumskola,angļu valoda     7.,8.stundas
25. B.Nelsone – sākumskola                             5.stunda
26. I.Rītiņa -  vizuālā māksla, mājturība un tehnoloģijas 6.,7.stundas
27. J.Pavlovičs – mājturība un tehnoloģijas    6.,7.stundas
28. A.Jankausks mūzika                                 7.stunda
29. E.Liepiņa vēsture, sociālās zinības         8.stunda 8.stunda
30. A.Deģe – Groskopa – angļu valoda           7.,8.stundas

 

Ēšanas laiki

PUSDIENAS PLKST. 11.10—1A, 1B, 1C, 2A, 2B, 2C, 3A

PUSDIENAS PLKST. 12.10—3B, 3C, 4A, 4B, 4C, 5E

PUSDIENAS PLKST. 13.05—5H, 6A, 6B, 7, 8, 9

 

LAUNAGS PLKST. 14.30