Adrese: Nākotnes ielā 1, Carnikava, Carnikavas novads, LV-2163
Tālr. 67993613, tālr./fakss 67993797,E-pasts: 

Skolas dežurants: 27860619

 
Direktors Sergejs Čevers
Tālrunis 22048643;
E-pasts:
Pieņemšanas laiki: trešdienās no 10.00 līdz 12.00,

 
Direktora vietniece izglītības jomā  Inga Kalniņa
Tālrunis: 28350871;
e-pasts:
Pieņemšanas laiki : otrdienās no 09.00 līdz 11.00
 

Direktora vietnieks saimniecības jautājumos Valdis Pomaskovs
Tālrunis: 22012633;
E-pasts: 
Pieņemšanas laiki : piektdienās 09.30 - 11.30

 

Direktora vietnieceaudzināšanas un ārpus stundu darbā Simona Čaupala
Tālrunis: 28636429;
E-pasts: 
Pieņemšanas laiki : piektdienās 09.30 - 11.30



Ir iespējas tikties ar skolas administrāciju arī citā laikā - iepriekš telefoniski sazinoties.

 

Nākotnes iela 1, Carnikavas novads