CARNIKAVAS PAMATSKOLAS ATBALSTA PERSONĀLA

DARBA LAIKI

Atbalsta personāls Pirmdiena Otrdiena Trešdiena Ceturtdiena Piektdiena
Logopēde

Ināra Vonda

8.15 -15.00 8.15-15.00 Metodiskā diena 8.15-15.00 -----

Sociālā pedagoģe

Anna Oļševska-Sergejeva

Metodiskā diena 8.00-13.00 8.00 -15.30 8.00-14.00 8.00-14.30
1.-4. klašu psiholoģe

Evija Šneidere

8.30 -16.00 8.30-16.00

1x mēnesī pēc vajadzības 8.30-18.30

8.30 -13.00 Metodiskā diena 8.30-13.00
Ārsta palīgs

Valda Šmite

8.00-16.00 8.00-16.00 8.00-16.00 8.00-16.00 8.00-16.00