Carnikavas pamatskolas atbalsta personāla darba laiki

2017./2018. mācību gadā
Atbalsta personāls

Pirmdiena

Otrdiena

Trešdiena

Ceturtdiena

Piektdiena

Logopēde

Ināra Vonda

8.15 -15.00

8.15-15.00

Metodiskā diena

8.15-15.00

-----

Sociālā pedagoģe Anna Oļševska-Sergejeva

Metodiskā diena

8.00-13.00

 

8.00 -15.30

 

8.00-14.00

 

8.00-14.30

 

1.-4. klašu psiholoģe

Evija Šneidere

8.30 -16.00

8.30-16.00

1x mēnesī pēc vajadzības 8.30-18.30

8.30 -13.00

 

Metodiskā diena

8.30-13.00

Ārsta palīgs

Valda Šmite

8.00-16.00

 

8.00-16.00

8.00-16.00

8.00-16.00

8.00-16.00